Helgens konsert på Internationale Domkonzerte i St. Blasien fick en strålande recension i tidningen Badische Zeitung! 🌹
—————————

Den svenska kören ”VoNo” imponerar i sin domkonsert i St. Blasien med exceptionellt finkänslig interpretationsförmåga.

Kören ”VoNo” från Stockholm var en musikupplevelse som gav intryck och samtidigt uppmanade till eftertanke kring sig själv och omvärlden.

Som en och samma person reste sig publiken i domen i St. Blasien ögonblickligen för att hylla de 12 sångarna under ledning av Lone Larsen, och för att visa sin uppskattning för det de nyss fått höra. ”VoNo”, tidigare känt som ”Voces Nordicae” iscensatte under titeln ”Life in permanent change” ett överväldigande allkonstverk, sammansatt uteslutande av verk av 1900-tals-kompositörer och -låtskrivare från Skandinavien och Baltikum.

”VoNo” är alltid på jakt efter nya uttrycksformer. Därmed använder sig kören av geniala sätt att leka med domens akustik, inkluderar även sceniska moment i sin föreställning, interpretation och improvisation blandas till en kontinuerlig helhet där uttryck utgör programmet. Den textliga tolkningen har i den här musiken en väldigt hög status, men viktigt är även det atmosfäriska.

I början klingar snirkliga melodier från en klarinett ur rotundans efterklingande vidgningar, alltid återhållsamt och lyssnande efter sig själv. Som ur intet träder varsin kvinnoröst fram från höger och vänster, och smälter formligen ihop med klarinettens klang. Mansstämmor grundar sången från de solistiska kvinnorösterna, en härmar praktiskt taget det sonora ljudet av en digeridoo och framhäver därigenom melodin ännu tydligare.

Överhuvudtaget är medlemmarna av denna kör mästare i sammansmältning av klanger och på samma gång självständiga solister, varje sångare för sig. Som ljuspunkter som blixtrar till strör de isolerade insatser och för därmed fram en kolossal livlighet. Körens variationsbredd i uttrycksmöjligheter ger intryck, från våldsamt fortissimo till den subtilaste bakgrundssången i The way children sleep av Ugis Praulins. Å ena sidan står här den insisterande, alltjämt tätare uppmaningen ”look in the night”, överträffande intensiteten i det upprepande ”children sleep”. I absolut mästerskap av dynamisk artikulation avbryts ”children sleep” från fortissimo till det lövtunnaste pianissimo, för att skapa största möjliga kontrast och ge plats till en enda mjukt grundad och hög mansstämma. Från tonlöst viskande sväller kören på nytt upp till ett fortissimo, för att till slut mjukt klinga ut.

I Tina Anderssons ”the angel” exponeras varje körmedlem med helt egen dynamik, Alfred Jansons ”Sonnet 76” börjar som monolog med kommenterande insprängningar, som blir självständiga och går från klangtussar till utrop, ebbar återigen ut, för att sedan få en perkussiv karaktär med rytmisk kvalitet. Den följande improvisationen kombinerar andning, klappljud från notpärmarna och fingerknäppande med utrop och interaktion i hela rotundan, i princip ett eko-experiment. Karin Höghielms ”Earth call” ansluter, en påminnelse att till slut vakna upp och att rädda jorden, följt av den aggressivt uppträdande bilden av en förstörd värld i ”The new Moon” av Eriks Esenvald. Som citat är däri Monteverdis melankoliska klagan ”Lasciatemi Morire” inlagd, men även det hoppfulla ljuset av den jungfruliknande uppvaknande månen, i gestalt av en sfärisk ljus stämma över en lätt klangbotten. Med latinsk text klingar Ola Gjeilos ”Northern Lights”, en tonsatt text ur Höga Visan, ut med den upprepande försäkringen ”pulchra est” (du är vacker).

Som slut på konsertprogrammet står ”Att se”, en komposition av körmedlemmen Martin Åsander, vars första vers i förväg blir reciterad på tyska. Den innehåller uppmaningen att välja en levnadsväg där man ser den andra, vilket i uppförandet blir understruket genom små gester i parvisa beröringar. Denna uppmaning att vara aktsam om sig själv, sin nästa, men också omvärlden som omger oss, blir uttrycket för ”VoNo”s gemensamma program, och det speglar sig dessutom i denna unika körs exeptionella interpretationskänsla.

Av: Karin Steinebrunner, Badische Zeitung

——————————

https://www.badische-zeitung.de/meister-der-klangverschmelzung-und-zugleich-unabhaengige-solisten

Kategorier: Nyheter