Voces Nordicae är en vokalensemble från Stockholm som består av 17 sångare och dirigenten Lone Larsen. Ensemblen startades 1999 och lockar till sig ytterst rutinerade sångare som önskar att hitta nya uttryck inom ensemblesång.

Utgångspunkten är den klassiska a cappella-repertoaren som förenas med folkmusikaliska traditioner.

Improvisation, instrumentala inslag och etniska sångsätt bjuder på en omväxlande ljudbild som ger ett musikaliskt flöde.

Målet är att förmedla musiken genom en stark scenisk närvaro. Voces Nordicae sjunger all musik utantill för att nå en mera direkt kommunikation med publiken. Ensemblens rörelser och användning av rummet får lyssnaren att känna sig som en del av konserten.
I Voces Nordicaes program finns en röd tråd av text, poesi och musikalisk tanke som lyssnaren kan välja att leta efter.

Lone Larsen betraktar sina sångare som självständiga solister och betonar vikten av att musicera i sann mening från hjärtat – att beröra.