Missa inte  Nordiska Musikdagar i Stockholm den 10 – 13 oktober där Voces Nordicae medverkar på Moderna museet den 13 oktober.

Nordiska Musikdagar har flyttat runt mellan de fem nordiska länderna sedan 1888 och är därmed en av världens äldsta musikfestivaler. Arrangerad av de nordiska tonsättarföreningarna är det just tonsättarna som står i fokus. Årets festival heter KLINGDIKT och presenteras av Catharina Backman med följande ord:

Nordiska Musikdagar – KLINGDIKT vill ge dig nyskriven musik men också det levande framförandet, den sceniska upplevelsen av det du hör, de tonsatta texterna och handlingen i tonerna, det som skapas i stunden och försvinner, klangen i orden och bilderna i ljuden.

Voces Nordicae medverkar i festivalen den 13 oktober på Moderna museet med stycket Rhyme or Resistance av den svenske tonsättaren Krister Hansén. Så här skriver Hansén om sitt stycke:

Vad är Rhyme or Resistance? Är det verkligen ett verk för kör? Kan det möjligen vara en lite speciell ”klubb” med särskilda lagar och regler, eller kanske en performance? Vem vet, och spelar det någon roll?

Hansén, som gärna experimenterar med konsertformen och gestaltningsformer generellt, har bett Voces Nordicaes att framföra hans stycke. Detta görs i Moderna museets gallerier tre gånger på olika vis under eftermiddagen den 13 oktober: kl 12:30, 13:30 och 14:30.

Kategorier: Nyheter