Voces Nordicaes grundare och ledare Lone Larsen har utsetts till Årets Körledare 2008! Priset delades ut vid Eric Ericson-dagen i Kungsholmens gymnasium i Stockholm den 25 oktober 2008.

”Årets körledare” utses varje år av KÖRSAM, samrådsorgan för svenskt körliv.

Motiveringen lyder:

”Årets körledare är en modern och ansvarsfull ledare med stark musikalisk integritet – en god förebild för såväl unga körledare som körsångare.

Årets körledare är ödmjuk inför körledarskapet och känner ett stort ansvar för körens uttryck och för hur den låter.

Årets körledare är nyfiken och en musikalisk allätare som modigt utmanar konsertformen i den uttalade ambitionen att beröra i mötet med publiken.

Årets körledare värdesätter var och en i kören och bjuder in till ett lustfyllt medmusicerande.

Årets körledare är eftersökt som kördirigent och inspirerande ledare av workshops både i Sverige och utomlands under året.

Den kör hon leder, Voces Nordicae, är Årets kör 2008.”

Mer om utmärkelsen på www.korsam.se.

Kategorier: Nyheter