Per Henrik Vincent

Per Henrik Vincent är utbildad blockflöjts- och fiollärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och arbetar som frilansmusiker och privatlärare. Han började sin sångarbana i Johannelunds Gosskör i Linköping. PH har arbetat som musiker, studiomusiker och skivproducent åt bl.a. Lars Winnerbäck. PH är också civilingenjör i bioteknik och arbetar med medicinsk forskning.