Johan Holgersson

Johan Holgersson är utbildad körpedagog, sångpedagog och kyrkomusiker och arbetar som musiklärare på högstadiet vid Nacka musikklasser, Stockholm. Tidigare var han verksam som kyrkomusiker under flera år. Sin kör- och sångpedagogexamen har han fått vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Johan får ibland ”spel på all sång/allsång” och plockar ner gamla bilar i molekyler för att sedan få rysligt svårt att plocka ihop dem igen.